Disclaimer

Algemeen
Stichting De Jonge Weduwe, hierna te noemen DJW, verleent u hierbij toegang tot www.dejongeweduwe.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door DJW en derden zijn aangeleverd. DJW behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
DJW besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op enig moment actueel, juist en/of volledig is. DJW garandeert ook niet dat deze website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Bent u van mening dat er een onjuistheid staat in de website? Laat het ons dan weten.
DJW is niet aansprakelijk voor en staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.
DJW behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de inhoud van deze website.
Beslissingen gebaseerd op de informatie op de site van DJW zijn uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de bezoeker, en in ruil voor het gebruik van de site van DJW stemt de bezoeker ermee in DJW te vrijwaren tegen schadeclaims die voortvloeien uit beslissingen die de bezoeker op basis van die informatie neemt.

Auteursrechten
De volledige website inclusief intellectuele eigendomsrechten is het exclusieve eigendom van DJW of haar opdrachtgevers.
DJW geeft de bezoeker van deze site toestemming om voor eigen rekening en risico de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, of commerciële exploitatie.

Links
De Website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. DJW kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Smileproducten en activiteiten:

  • Op = op en vol = vol, maar wij doen onze uiterste best om het aanbod op peil te houden.
  • Gratis verzending vindt uitsluitend plaats binnen Nederland.
  • Naar onze sponsoren toe hebben wij de afspraak slechts eenmaal kosteloos een smileproduct (van dezelfde soort) op te sturen, zodat zo veel mogelijk jonge weduwen aanspraak kunnen maken op onze voorraden. Tegen betaling mag je uiteraard onbeperkt onze smileproducten aanvragen.
  • Er vindt geen restitutie plaats van overgemaakte bedragen, mits een smileproduct niet op voorraad is.
  • DJW is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van haar smileproducten en/of deelname aan activiteiten/events.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan DJW verstrekt, kunnen worden opgenomen in de database van DJW. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden en informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.