Meer steun

Deze lijst is niet uitputtend, maar wel zorgvuldig geselecteerd. Je vindt er een boek, een gedicht, een lied, een film, onze eigen De Jonge Weduwe Troostwijn, of een link naar een site waar je troost uithaalt. Op welk moment in je rouwproces dan ook. Heb jij tips voor items die hier thuishoren? Mail ons dan op info@dejongeweduwe.nl.

Impressie Seminar

Steun na Partnerverlies

Steun na Partnerverlies Zwolle is een aanbod van Welzijnsorganisatie WijZStichting de Jonge Weduwe en de gemeente Zwolle.

Het ondersteuningsaanbod wordt uitgevoerd door WijZ in samenwerking met burgerzaken van de gemeente Zwolle. Maatschappelijke bewustwording van de betekenis en de gevolgen van partnerverlies, is een belangrijke pijler van de pilot. Stichting de Jonge Weduwe heeft dat aanbod ontwikkeld en uitgevoerd.

De pilot is in Zwolle op initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd tussen 1 september 2015 en 28 februari 2017. Sinds 1 maart 2017 voert WijZ Welzijn het ondersteuningsaanbod (in opdracht van de gemeente Zwolle) als regulier aanbod voor Zwolse nabestaanden uit.

Alle overdrachtsdocumenten voor de uitrol van soortgelijke aanpak in jouw gemeente vind je op steunnapartnerverlieszwolle.nl.

Snelle links
Overdrachtsdocument voor de uitrol van een soortgelijke aanpak in andere gemeenten.
Handreikingen voor werkgevers: is rouw een ziekte?
Handreikingen voor onderwijsprofessionals: over kinderen en jongeren in rouw.

Heb jij binnen jouw gemeente of organisatie overtuigingskracht nodig om het belang van Steun na Partnerverlies te benadrukken? Wij komen eraan!

De Jonge Weduwe Troostwijn

troost-geschenk-de-jonge-weduwe-wijnkooperij-klosters
Met de aanschaf van De Jonge Weduwe Troostwijn heb je een origineel (troost)geschenk in handen, én steun je Stichting De Jonge Weduwe. Een deel van de opbrengst van deze zachte en vriendelijke wijnen komt ten goede aan Stichting De Jonge Weduwe.

De bijzondere wijn – met een speciaal voor De Jonge Weduwe ontworpen etiket – is verkrijgbaar in rood, wit, of een geschenkset, bestaande uit een luxe houten geschenkverpakking, 1 witte Chardonnay en 1 rode Merlot met troostaccessoire.

De Jonge Weduwe (Troost)wijn is te bestellen via Wijnkooperij Klosters, die hiermee De Jonge Weduwe een warm hart toedraagt.

Rouwlinks

Praktisch/financieel:

Forums:

Kind & rouw:

Overig:

Herinner(d)ingen:

1-Oudergezins vakanties:

Mooie spreuken en gezegden

  • You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one
  • Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever…
  • No one can go back and make a brand new start. Anyone can start from now and make a brand new ending
  • We denken dat je sterk wordt van vasthouden, maar soms word je dat van loslaten
  • Leef van dag tot dag, niemand heeft je morgen beloofd
  • Ik ben niet dood, echt dood ben ik pas als jij me bent vergeten
  • Morgen is vandaag, de horizon is hier!
  • Omdat hij zo nadrukkelijk aanwezig was in jouw leven, is hij ook zo nadrukkelijk afwezig
  • When life gives you a hundred reasons to cry, show life you have a thousand reasons to smile

Gedichten

Video’s: zinnige en minder zinnige uitspraken

Omdat regelmatig wordt gevraagd wat niet en vooral wat wél te zeggen tegen rouwenden hebben wij twee video’s opgenomen: een met zinnige uitspraken en een met minder zinnige uitspraken richting jonge weduwen.

Deze – door een aantal lotgenoten tot stand gekomen – video’s zijn een knipoog naar het taboe rondom een overleden geliefde.

Rouw en verlies op de werkvloer

Verlies is universeel. Het kan er ineens zijn, in iedere organisatie. Uit landelijke cijfers blijkt dat iemand die een partner verliest gemiddeld 170 dagen “ziek” is en rouwenden in veel gevallen ook terugvallen in ziekteverzuim. Hoe ga je daarmee om?