Privacy verklaring

Stichting De Jonge Weduwe is verant­woordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacy­verklaring leggen wij uit welke persoons­gegevens wij verzamelen, hoelang we ze bewaren en met welk doel.

Contactgegevens:
Website: https://www.dejongeweduwe.nl/
E-mail: info@dejongeweduwe.nl
RSIN: 8514.49.268

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting De Jonge Weduwe verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres (indien je ons mailt, een contactformulier invult, een smileproduct besteld of je inschrijft voor onze activiteiten)
 • NAW-gegevens (indien je deze verstrekt, bijvoorbeeld als je een smileproduct besteld of je inschrijft voor onze activiteiten)
 • Overige persoonsgegevens, waaronder de overlijdensdatum van jouw levenspartner en de geboortedatum van jullie kind(eren) die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail of bij inschrijving voor een van onze activiteiten
 • Bankrekeningnummer (indien je een donatie overmaakt via de donatiemodule op de site)

Wij zullen te allen tijde proberen te voorkomen dat NAW gegevens online worden gepubliceerd op www.dejongeweduwe.nl, mits er expliciete toestemming is deze wel te delen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting De Jonge Weduwe kan – wanneer deze actief met ons gedeeld worden – de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Informatie met betrekking tot je geestelijke en/of lichamelijke gezondheid
 • Informatie met betrekking tot de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van jouw minderjarige kind(eren)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting De Jonge Weduwe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Beantwoorden van vragen gesteld via e-mail of een contactformulier
 • Verwerken van informatie ingestuurd via een inschrijfformulier voor deelname aan onze activiteiten
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Verzenden van smileproducten
 • Registratie voor het forum
 • Het afhandelen van jouw donatie aan Stichting De Jonge Weduwe
 • Het afhandelen van een ingestuurde blog
 • Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting De Jonge Weduwe neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker of vrijwilliger van Stichting De Jonge Weduwe) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting De Jonge Weduwe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia – max. 18 jaar – afhankelijk van de leeftijd van jullie jongste kind
 • Adres – max. 18 jaar – afhankelijk van de leeftijd van jullie jongste kind
 • Telefoonnummer – max. 18 jaar – afhankelijk van de leeftijd van jullie jongste kind
 • E-mailadres – max. 18 jaar – afhankelijk van de leeftijd van jullie jongste kind

Uiteraard houdt Stichting De Jonge Weduwe zich aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting De Jonge Weduwe verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer jij zelf de hulp inroept van een van onze rouwexperts of een aanvraag doet voor een van onze smileproducten.

Cookies
Stichting De Jonge Weduwe gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting De Jonge Weduwe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dejongeweduwe.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Stichting De Jonge Weduwe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Stichting De Jonge Weduwe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dejongeweduwe.nl.

Deze privacy­verklaring is voor het laatst aangepast op 6 juni 2018.